Partijleden blikken terug op deelname politieke spelshow  

Op vrijdag 11 maart vond de verkiezingsspelshow op Hogeschool Windesheim plaats. Leden van verschillende politieke partijen namen het tegen elkaar op in verschillende spelrondes, waarbij er diverse thema´s aan bod kwamen. Daarnaast kregen ze ook de mogelijkheid om hun visie over de desbetreffende onderwerpen te uiten. Partijleden Cankut Ercan (Volt), Dominic Suurling (CDA), Eibert Geerts (ChristenUnie) en Thijmen Prins (VVD) blikken in dit artikel terug op hun deelname en daarnaast ook hun plannen rondom de besproken onderwerpen.   

Cankut Ercan (Volt)   

Cankut Ercan, fractievoorzitter van Volt Zwolle, kijkt met een positieve blik terug op zijn deelname. “Ik vond het geweldig om deel te nemen aan jullie spelshow en met partijleden te debatteren over de verschillende thema’s”, zegt hij met een grote glimlach. Drugsgebruik, criminaliteit en de mentale gezondheid waren voor Cankut belangrijke onderwerpen tijdens de spelshow. “Mentale gezondheid is eigenlijk een van de belangrijkste punten die ik wilde benoemen tijdens de spelshow en dat komt eigenlijk voort uit het IJslandmodel, waar ik een groot voorstander van ben. Het IJslandmodel focust zich vooral op het verminderen van drugsgebruik, maar ook op de mentale gezondheid van mensen. In IJsland is dit al jaren geleden ingevoerd. Door meer te investeren in sport, kunst, cultuur en vrijetijdsbesteding wordt er samen met de jongeren gekeken hoe zij het beste geholpen kunnen worden. Voor ons als partij is dit een belangrijk punt en daarom zijn we ook zo blij dat dit punt ook is opgenomen in het coalitieakkoord.” Ook in Nederland zijn er de afgelopen tijd verschillende pilots van het IJslandmodel gestart. “De gemeenten waren zeer te spreken over deze pilot. Zij hebben daarom ook besloten om door te gaan met deze pilot. Er zijn daarnaast ook een aantal nieuwe gemeenten die met deze pilot willen beginnen.” In Zwolle is deze pilot momenteel nog niet gestart, maar Cankut hoopt dat dit over een tijdje wel zal gaan gebeuren.   

Dominic Suurling (CDA)  

Ook voor Dominic Suurling, burgerraadslid van het CDA, kwamen er belangrijke thema’s aan bod tijdens de spelshow. Een thema daarvan ging over het klimaat. “Tijdens het debat werd mij gevraagd of Zwolle klimaatneutraal moet zijn voor 2030. Mijn antwoord was toen, en daar sta ik nog steeds achter, dat het streven heel erg goed is, maar dat we als partij ook moeten kijken hoe we de mensen meekrijgen in onze klimaatdoelen, en dan heb ik het ook over de sceptische mensen. Je bereikt natuurlijk het beste resultaat als je alle mensen meekrijgt.” Om de klimaatproblemen tegen te gaan, wil de VVD gebruik gaan maken van windmolens van boeren. Deze windmolens worden dan ingezet om de opwekking van elektriciteit meer klimaat neutraal te maken.  “Naast de windmolens willen wij ook meer huizen gaan isoleren. We willen daarbij met de woningbouw in gesprek gaan om te kijken op welke manier we dat kunnen gaan doen.” Naast de klimaatproblemen wil het CDA zich ook gaan richten op het tekort aan (studenten) woningen. “Als politieke partij willen en moeten we woningen gaan bijbouwen. We zien dat heel veel studenten die hier naartoe komen, hier ook willen blijven wonen. En daar moet natuurlijk wel plek en ruimte voor zijn. In eerste instantie gaan we kijken of we woningen kunnen gaan inbreiden, maar als dat niet lukt zal er echt bijgebouwd moeten gaan worden. Daarnaast moeten we de stad natuurlijk ook leefbaar houden, want je wilt niet als je op een terras zit tegen een betonnen muur aankijken. Het zal daarom ook een uitdaging voor ons worden om dit te realiseren. Er zal goed gepraat moeten worden met andere partijleden.”   

Eibert Geerts (ChristenUnie)   

Ook Eibert Geerts, gemeenteraadslid van de ChristenUnie, blikt positief terug op zijn deelname. “Het was ontzettend leuk om deel te nemen aan jullie spelshow. Vooral omdat het zo ontzettend goed geregeld was en ik samen met de andere afgevaardigden van de politieke partijen in de studentenproblematiek kon duiken.” Een belangrijk terugkerend thema voor de ChristenUnie was het tekort aan hulp bij mentale problemen bij jongeren. “Het is nu eenmaal zo dat er lange wachttijden zijn voor de jeugdzorg. Dat is niet iets waar wij als gemeente echt iets aan kunnen doen. Wat we wel kunnen doen als gemeente, en wat de ChristenUnie ook absoluut wil, is om op de sociale basis te investeren. Wat ik daarmee bedoel is dat bijvoorbeeld mentale problemen van jongeren eerder door hun omgeving worden opgepakt. Ik ben persoonlijk van mening dat er op die manier al heel veel opgelost kan worden. Het is natuurlijk geen vervanging van de gezondheidszorg, maar het kan wel helpen in de ondersteuning daarvan.”   

Thijmen Prins (VVD)   

Een belangrijk terugkerend thema tijdens de spelshow was voor Thijmen Prins, burgerraadslid VVD, het tekort aan studentenwoningen. “Er heerst een groot woningtekort in Zwolle, daarom willen wij meer woningen gaan bijbouwen, ook voor studenten. Het zou natuurlijk ideaal zijn om een aantal woningen in de buurt van Windesheim te kunnen bouwen bijvoorbeeld. Maar wat wij verder ook belangrijk vinden, is dat er ook in andere wijken huizen worden gebouwd. Op die manier kunnen mensen makkelijker doorstromen naar andere woningen, zodat studenten sneller woningen kunnen kopen of huren.” Hoe lang het gaat duren voordat deze woningen er gaan komen is volgens Thijmen nog onduidelijk. “Helaas vallen wij momenteel buiten de coalitie, dus wij hebben daar weinig tot geen invloed op. De coalitie wil nu voornamelijk woningen gaan inbreiden, wat wij jammer vinden, want hierdoor is het onduidelijk hoeveel huizen er daadwerkelijk gebouwd gaan worden en daardoor kunnen er misschien minder huizen gebouwd worden dan dat de bedoeling is.” Naast het woningtekort, wil de VVD ook iets doen aan de prijzen voor de studentenwoningen. “Als partij willen wij gaan bouwen volgens de 30-40-30-regeling. Er worden dus betaalbare woningen, woningen met een middensegment en duurdere woningen gebouwd. Dit zorgt ervoor dat mensen die in goedkopere woningen wonen, naar woningen in het middensegment kunnen doorstromen en van het middensegment naar het duurde segment kunnen doorstromen. Op deze manier hopen wij dat er in de toekomst meer woningen zullen vrijkomen.”    

Mijn naam is Nina Louwman. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Amersfoort. Voordat ik aan de opleiding Journalistiek begon volgde ik de opleiding Mediaredactie in Amersfoort. Hierdoor heb ik al enige ervaring opgedaan in de media wereld. Ik hoop mijzelf door deze opleiding de komende jaren verder te ontwikkelen als journalist.

Reacties

Your email address will not be published.